+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli

O nas

Monika Szymczak

Monika Szymczak

Nazywam się Monika Szymczak, jestem psychologiem (ukończyłam studia spec. psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim), specjalistą psychoterapii uzależnień (Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, która posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT), diagnostą psychologicznym, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS) oraz psychologiem transportu.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii. Nieustannie uczestniczę w różnych kursach, wykładach, konferencjach, warsztatach oraz superwizjach, współpracując z certyfikowanymi superwizorami PTP i KBPN.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie wspierałam osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi w radzeniu sobie z bieżącymi problemami. Ponadto, współprowadziłam terapię grupową dla osób współuzależnionych oraz w kryzysie psychologicznym. Współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracując w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz Publicznym Przedszkolu w Zapolicach prowadząc zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zduńskiej Woli oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami, które zdobywałam w placówkach zdrowia psychicznego, na oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień. Staż kliniczny odbyłam m.in. w Szpitalu Wojewódzkim imienia Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

Obecnie pracuję w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z osobami uzależnionymi od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz uzależnień od czynności (patologiczny hazard, uzależnienie od komputera/sieci internetowej), wspieram osoby pozostające w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Ponadto, pracuję w Pracowni Badań Kierowców.

Prowadzę:

 • Sesje psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pozostających w relacji z osoba uzależnioną, DDA.

 • Zajęcia warsztatowe/grupowe dla dzieci, w tym trening umiejętności społecznych, psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych, m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

 • Warsztaty wyjazdowe (również poza granicami kraju) jak i grupy dla osób z niskim poczuciem własnej wartości.

 • Terapię psychologiczną

 • Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach

 • Krótkoterminową Terapię dla Par

 • Sesję w formie online

W praktyce terapeutycznej korzystam głównie z podejścia poznawczo - behawioralnego, trzeciej fali CBT – terapii akceptacji i zaangażowania, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dialogu motywującego.

Jeżeli doświadczasz obniżonego nastroju, lęku, masz niskie poczucie własnej wartości, problemy w radzeniu sobie ze stresem, kryzys emocjonalny, depresję, Ty lub Twoje dziecko dokonuje samouszkodzeń zapraszam na konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię.

Ewa Człapińska

Ewa Człapińska

Nazywam się Ewa Człapińska i jestem psychologiem (Uniwersytet Łódzki, pięcioletnie studia magisterskie z psychologii, spec. psychologia kliniczna i zdrowia) oraz arteterapeutką (Instytut Ericksonowski, Łódź, roczny kurs podyplomowy). Ponadto ukończyłam roczne  szkolenie „Psychoterapia i poradnictwo” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków) oraz podyplomowe studia z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet kard.Wyszyńskiego, Warszawa). Jestem terapeutką TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, CTSR Warszawa) w trakcie certyfikacji oraz podjęłam całościowe szkolenie (Curriculum) z psychoterapii ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski, Łódź).Ukończyłam  szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego i terapii (CFT - Terapia Skoncentrowana na Współczuciu, EFT - Terapia Skoncentrowana na Emocjach, ACT - Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Mentalizacja, TPT - Time Perspective Therapy). Na przestrzeni lat uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach doskonaląc swoje umiejętności. Prowadziłam również szereg szkoleń, warsztatów i pokazów dla różnych grup społecznych, głównie z arteterapii i rozmaitych technik rękodzielniczych.

Doświadczenie zawodowe od 2006 roku zdobywałam prowadząc praktykę własną z diagnostyki psychologicznej i konsultacji oraz wsparcia psychologicznego pracując z osobami dorosłymi. W roku 2022/2023 pracowałam również jako psycholog w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach pracując z młodzieżą i udzielając wszechstronnego wsparcia psychologicznego. 

Od 17 lat prowadzę własną Pracownię Badań Psychologicznych w Zduńskiej Woli, gdzie zajmuję się kompleksową diagnostyką psychologiczną różnych grup zawodowych (kierowcy, operatorzy maszyn i sprzętu, kierujący pojazdami służbowymi – badania profilaktyczne, kandydatów na kierowców zawodowych, osób po zatrzymaniu prawa jazdy).

Ponadto jestem terapeutką dźwiękiem, mam ukończony kurs I i II stopnia z masażu dźwiękiem mis tybetańskich (Akademia Petera Hessa, Warszawa), prowadzę grupowe i indywidualne sesje terapii dźwiękiem, ukończyłam kurs litoterapii i uzdrawiania kryształami oraz prowadzę własny gabinet masaży i terapii ajurwedyjskich, masaży orientalnych i leczniczego (kurs w Akademii Masażu Karuna, Rytel, dwuletnia szkoła technik masażysta w Zduńskiej Woli). Jestem też konsultantką ajurwedyjską II stopnia (Instytut Jiva, Indie). 
Jestem terapeutką holistyczną, widzę człowieka całościowo. W mojej pracy koncentruję się przede wszystkim na budowaniu wzajemnej relacji opartej na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu.

W ramach poszerzania kompetencji regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Do Centrum zapraszam na:

 • konsultacje psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne
 • terapię psychologiczną indywidualną i par
 • terapię w nurcie TSR
 • arteterapię - indywidualnie i grupowo
 • diagnostykę psychologiczną
 • sesje indywidualne i grupowe terapii dźwiękiem
 • zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży
 • autorskie sesje relaksacji i redukcji stresu, lęku, napięcia
 • sesje medytacji, oddechowe, pracy z ciałem
 • warsztaty i treningi grupowe
 • sesje terapii i wsparcia psychologicznego online
 • terapeutyczne warsztaty wyjazdowe (również poza granicami kraju)
Olesya Haiduk

Olesya Haiduk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Ukraińskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, problemami w określeniu tożsamości i wyrażaniu emocji, depresją, współzależnymi relacjami. Swoje doświadczenie jako psychoterapeuta zdobywałam pracując z pacjentami indywidualnymi. Pracuję w nurcie analizy transakcyjnej opierającej się na zapoznaniu się klienta ze schematami, jakie występują w jego i otoczenia postępowaniu, zwłaszcza w komunikacji, a także rolami, w jakie wchodzimy w relacjach. W swoich działaniach opieram się na kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty, buduję z pacjentem przestrzeń opartą na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.