+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli

O nas

Monika Szymczak

Monika Szymczak

Nazywam się Monika Szymczak, jestem psychologiem (ukończyłam studia spec. psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim), specjalistą psychoterapii uzależnień (Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, która posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT), diagnostą psychologicznym, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS) oraz psychologiem transportu.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii. Nieustannie uczestniczę w różnych kursach, wykładach, konferencjach, warsztatach oraz superwizjach, współpracując z certyfikowanymi superwizorami PTP i KBPN.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie wspierałam osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi w radzeniu sobie z bieżącymi problemami. Ponadto, współprowadziłam terapię grupową dla osób współuzależnionych oraz w kryzysie psychologicznym. Współpracowałam z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracując w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz Publicznym Przedszkolu w Zapolicach prowadząc zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zduńskiej Woli oraz Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami, które zdobywałam w placówkach zdrowia psychicznego, na oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień. Staż kliniczny odbyłam m.in. w Szpitalu Wojewódzkim imienia Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

Obecnie pracuję w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z osobami uzależnionymi od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz uzależnień od czynności (patologiczny hazard, uzależnienie od komputera/sieci internetowej), wspieram osoby pozostające w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Ponadto, pracuję w Pracowni Badań Kierowców.

Prowadzę:

 • Sesje psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pozostających w relacji z osoba uzależnioną, DDA.

 • Zajęcia warsztatowe/grupowe dla dzieci, w tym trening umiejętności społecznych, psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych, m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

 • Warsztaty wyjazdowe (również poza granicami kraju) jak i grupy dla osób z niskim poczuciem własnej wartości.

 • Terapię psychologiczną

 • Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach

 • Krótkoterminową Terapię dla Par

 • Sesję w formie online

W praktyce terapeutycznej korzystam głównie z podejścia poznawczo - behawioralnego, trzeciej fali CBT – terapii akceptacji i zaangażowania, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dialogu motywującego.

Jeżeli doświadczasz obniżonego nastroju, lęku, masz niskie poczucie własnej wartości, problemy w radzeniu sobie ze stresem, kryzys emocjonalny, depresję, Ty lub Twoje dziecko dokonuje samouszkodzeń zapraszam na konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapię.

Ewa Człapińska

Ewa Człapińska

Nazywam się Ewa Człapińska i jestem psychologiem (Uniwersytet Łódzki, pięcioletnie studia magisterskie z psychologii, spec. psychologia kliniczna i zdrowia) oraz arteterapeutką (Instytut Ericksonowski, Łódź, roczny kurs podyplomowy). Ponadto ukończyłam roczne  szkolenie „Psychoterapia i poradnictwo” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków) oraz podyplomowe studia z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet kard.Wyszyńskiego, Warszawa). Jestem terapeutką TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, CTSR Warszawa) w trakcie certyfikacji oraz podjęłam całościowe szkolenie (Curriculum) z psychoterapii ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski, Łódź).Ukończyłam  szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego i terapii (CFT - Terapia Skoncentrowana na Współczuciu, EFT - Terapia Skoncentrowana na Emocjach, ACT - Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Mentalizacja, TPT - Time Perspective Therapy). Na przestrzeni lat uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach doskonaląc swoje umiejętności. Prowadziłam również szereg szkoleń, warsztatów i pokazów dla różnych grup społecznych, głównie z arteterapii i rozmaitych technik rękodzielniczych.

Doświadczenie zawodowe od 2006 roku zdobywałam prowadząc praktykę własną z diagnostyki psychologicznej i konsultacji oraz wsparcia psychologicznego pracując z osobami dorosłymi. W roku 2022/2023 pracowałam również jako psycholog w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach pracując z młodzieżą i udzielając wszechstronnego wsparcia psychologicznego. 

Od 17 lat prowadzę własną Pracownię Badań Psychologicznych w Zduńskiej Woli, gdzie zajmuję się kompleksową diagnostyką psychologiczną różnych grup zawodowych (kierowcy, operatorzy maszyn i sprzętu, kierujący pojazdami służbowymi – badania profilaktyczne, kandydatów na kierowców zawodowych, osób po zatrzymaniu prawa jazdy).

Ponadto jestem terapeutką dźwiękiem, mam ukończony kurs I i II stopnia z masażu dźwiękiem mis tybetańskich (Akademia Petera Hessa, Warszawa), prowadzę grupowe i indywidualne sesje terapii dźwiękiem, ukończyłam kurs litoterapii i uzdrawiania kryształami oraz prowadzę własny gabinet masaży i terapii ajurwedyjskich, masaży orientalnych i leczniczego (kurs w Akademii Masażu Karuna, Rytel, dwuletnia szkoła technik masażysta w Zduńskiej Woli). Jestem też konsultantką ajurwedyjską II stopnia (Instytut Jiva, Indie). 
Jestem terapeutką holistyczną, widzę człowieka całościowo. W mojej pracy koncentruję się przede wszystkim na budowaniu wzajemnej relacji opartej na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu.

W ramach poszerzania kompetencji regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Do Centrum zapraszam na:

 • konsultacje psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne
 • terapię psychologiczną indywidualną i par
 • terapię w nurcie TSR
 • arteterapię - indywidualnie i grupowo
 • diagnostykę psychologiczną
 • sesje indywidualne i grupowe terapii dźwiękiem
 • zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży
 • autorskie sesje relaksacji i redukcji stresu, lęku, napięcia
 • sesje medytacji, oddechowe, pracy z ciałem
 • warsztaty i treningi grupowe
 • sesje terapii i wsparcia psychologicznego online
 • terapeutyczne warsztaty wyjazdowe (również poza granicami kraju)
Olesya Haiduk

Olesya Haiduk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Ukraińskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, problemami w określeniu tożsamości i wyrażaniu emocji, depresją, współzależnymi relacjami. Swoje doświadczenie jako psychoterapeuta zdobywałam pracując z pacjentami indywidualnymi. Pracuję w nurcie analizy transakcyjnej opierającej się na zapoznaniu się klienta ze schematami, jakie występują w jego i otoczenia postępowaniu, zwłaszcza w komunikacji, a także rolami, w jakie wchodzimy w relacjach. W swoich działaniach opieram się na kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty, buduję z pacjentem przestrzeń opartą na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Dominik Kolba

Dominik Kolba

Bardzo mi miło, że poświęcasz swój czas na przeczytanie kilku słów o mnie. Nazywam się Dominik Kolba. Pracuję jako Terapeuta Leczenia Uzależnień w Centrum Psychologiczno Terapeutycznym.

Z wykształcenia jestem Arte-terapeutą oraz Terapeutą Leczenia Uzależnień w procesie certyfikacji. Poświęciłem moją karierę zawodową na pracę z ludźmi. Od 16 lat jestem Pracownikiem Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, gdzie nieustannie buduję moje zasoby i doświadczenie. Moja przygoda zaczęła się od pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Kolejnym Dużym krokiem w moim rozwoju była praca na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Przez kolejne lata dane mi było pracować na większości oddziałów psychiatrycznych. Najwięcej czasu poświęcam na pracę z zaburzeniami osobowości, oraz uzależnieniami. Jestem otwarty i empatyczny. Umiejętności i doświadczenie zdobywałem w Łódzkiej szkole Vis Salutis. Doświadczyłem dyżurów nocnych na Detoxie, ale i pracy z pacjentem, u którego zdiagnozowano Zespół Stresu Pourazowego. Pracuję pod stałą superwizją moich dwóch superwizorów. Odbywałem Staż w Monar Łódź. Pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Łasku oraz w Punkcie konsultacyjnym w Miejskim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku. W nurcie terapii Integratywnej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Współczesne podejście psychodynamiczne zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych m.in. lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, dysocjacyjnych, psychosomatycznych oraz zaburzeń psychotycznych, zaburzeń odżywiania i uzależnieniami. W pracy z drugim człowiekiem mieszam różne nurty terapii. Kieruję się współczuciem, empatią oraz szacunkiem. Moja dewiza to „Bądź uważny na to co myślisz, na to co czujesz. Na to jak Ty masz do ludzi, jak ludzie mają do Ciebie”.