+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli
Konsultacje i poradnictwo

Dzieci i młodzieży

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży - polegają na spotkaniach rodziców lub dziecka z psychologiem lub rodziców i dziecka jednocześnie. Często już sama rozmowa z rodzicami wystarczy by pomoc dziecku. Spotkanie z psychologiem odbywa się początkowo z rodzicami, a potem następują spotkania indywidualne młodej osoby z psychologiem. Prowadzimy porady i wsparcie dla rodziców dzieci i nastolatków, uczymy jak mają się zachowywać i jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, nastolatkiem. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Praca z młodzieżą (12-18 lat) - Wszelkie trudności występujące w naturalnych stadiach rozwoju nastolatka (12-18 lat), na przykład: trudności przystosowawcze, trudność w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, zaburzenia percepcji własnego ciała, samouszkodzenia, myśli rezygnacyjne,  poczucie wyobcowania i osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, rozwód rodziców, wybór dalszej ścieżki nauki/zawodu/kariery. Spotkania z młodzieżą zaczynają się od rozmowy z rodzicem lub rodzicami, którzy przestawiają problem psychologowi. Następnie w spotkaniach uczestniczy dziecko, sam na sam z psychologiem.

Praca z dziećmi mającymi trudności emocjonalne, komunikacyjne, praca z dziećmi z Zespołem Aspergera, Autyzmem.