+48 726 028 388centrumwspolnapodroz@gmail.com
O nas Cennik Badania psychotechniczne Blog Galeria Kontakt
Wspólna Podróż - Centrum psychologiczno terapeutyczne w Zduńskiej Woli
Warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży

By móc zdrowo i samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, trzeba posiadać tak zwane umiejętności społeczne. Są one bardzo cenne - sprawiają, że człowiek potrafi pracować w grupie i rozwiązywać problemy bez uciekania się do agresywnych, nieakceptowanych społecznie zachowań.

Cele zajęć TUS:

Celem zajęć jest poznanie przez dziecko między innymi umiejętności takich jak:
    • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
    • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażanie
    • Jasne wyrażanie swojej opinii
    • Znajomość reguł społecznych, uświadomienie istnienia granic między ludźmi
    • Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
    • Analizowanie i interpretowanie zachowania innych ludzi
    • Nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc
    • Odpowiednie do sytuacji reakcje emocjonalne (np. śmiech, gdy jest wesoło, płacz, gdy odczuwa się smutek)
    • Rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi
    • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
    • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”
    • Aktywne słuchanie

Jak długo trwa TUS i dla kogo jest przeznaczony?

Aby dziecko mogło wykształcić nowe kompetencje, a następnie potrafiło je wykorzystać potrzeba minimum od 8 – 12 tygodni treningu. 
Długość treningu zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka. Czas trwania jednych zajęć TUS  w zależności od wieku dziecka to od około 40 minut do 90 minut (w zależności od wieku dziecka). Zajęcia powinny odbywać co najmniej raz w tygodniu. 
Grupy są dostosowane do wieku uczestników, to znaczy że dzieci w grupie są w podobnym wieku. Im młodsze dzieci tym grupa jest mniejsza (4-6 osób młodsze dzieci, starsze 8-10 osób). 

Trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS jest szczególnie istotny dla tych dzieci, którym trudniej nawiązywać relacje.

Skorzystają na nim zwłaszcza dzieci i młodzież, które:

  • są „nieśmiałe” lub mało asertywne;
  • mają problem z opanowaniem emocji lub są nadpobudliwe;
  • mają ograniczone kontakty społeczne, gdyż na przykład nie chodziły do przedszkola, nie mają rodzeństwa lub często chorują
  • mają trudności z koncentracją, pamięcią, uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
  • ADHD, Autyzmem, zespołem Aspergera
  • trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych

Korzyści z uczestnictwa w grupie.

Dzięki uczestnictwu w grupie dzieci nabywają zdolności w stosowaniu umiejętności społecznych. Lepiej rozumieją swoje uczucia, potrzeby, a także rówieśników. Mają większe predyspozycje aby przyjąć asertywną postawę pozwalającą zadbać o swoje potrzeby i uszanować potrzeby innych. Lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach, mają większą odwagę podejmować nowe wyzwania, reagują adekwatnie do sytuacji. Potrafią nawiązywać i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje rówieśnicze.